Notities bij: Cornelius De Knock

ontvangen van dhr. Lorenzo Willaert:
Cornelius Deknock is geboren omstreeks 1699, zoon van Guilliame Deknock. Cornelius is overleden op 29-05-1745 in Zedelgem, ongeveer 46 jaar oud. Hij is begraven op 30-05-1745 in Zedelgem.

Staat van goed: Brugse Vrije Staat van Goed 2e Reeks akte nr. 01266 (vanaf 29-05-1745). Erflater: Cornelius De Cnock, vader van de erflater: Guilliame De Cnock.

Wezerij Akte, 115 f81 + 81v Acte van 31 juli 1741 Zedelgem:
Pieter Joannes 7j, Joannes Josephus 3j, de 2 kinderen van Pieter De Knock (fs Guilliame) verweckt bij Joanne Van Maele (fa Jan). erven van hun moeder, overleden te Zedelgem op 20 januarie 1741. Vooghden Jan De Knock en Jacob Van Maele. Bezitter: 's wezens vader.
Acte van 4 april 1746: de wezen erven van hun vader, overleden te Zedelgem op 29 mei 1745. Bezittige als weduwe Anna Maria Vande Ketel.
Terzelfdertijd legt Rohus Martel de eed van voogdij af i.p.v. Jan De Cnock die overleden is.
Acte van 18 mei 1758: de wezen delen van hun halfbroer paterneel Cornelis De Cnock, minderjarie overleden te Zedelgem op ..... 1754. Rendant Boudewyn Beuselinck.
Terzelfdertijd legt Jan Van Hove de eed van voogdij af i.p.v. Jacob Van Maele.

Cornelius:
(1) trouwde, ten hoogste 32 jaar oud, vr 1731 met Joanna Vanmaele. Joanna is geboren vr 1713, dochter van Jan Vanmaele. Joanna is overleden op 20-01-1741 in Zedelgem, minstens 28 jaar oud. Zij is begraven op 23-01-1741 in Zedelgem.
2) trouwde, ongeveer 42 jaar oud, op 18-08-1741 in Sint-Laurentiuskerk te Zedelgem met Anna Maria Vandeketel. Bij het kerkelijk huwelijk van Cornelius en Anna was de volgende getuige aanwezig: Mario Vandeketel (ovl. na 1741).
Notitie bij het huwelijk van Cornelius en Anna: Op huwelijks akte staat er bij vermeld verwant in 2 en 3de graad.
Anna is overleden na 1745.

Kinderen van Cornelius en Joanna:
1 Petrus Joannes Deknock, geboren op 13-01-1731 in Zedelgem. Hij is gedoopt op 13-01-1731 in Sint-Laurentiuskerk te Zedelgem. Bij de doop van Petrus waren de volgende getuigen aanwezig: Petrus Deknock (ovl. na 1731) en Anna Vanmaele (geb. vr 1675). Petrus is overleden vr 1741, ten hoogste 10 jaar oud.
2 Pieter Joannes Deknock, geboren op 08-10-1734 in Zedelgem. Hij is gedoopt op 08-10-1734 in Sint-Laurentiuskerk te Zedelgem. Bij de doop van Pieter waren de volgende getuigen aanwezig: Petrus Maene (ovl. na 1734) en Petronella Vanmaele (ovl. na 1739). Pieter is overleden na 1741, minstens 7 jaar oud.
3 Joannes Josephus Deknock, geboren op 25-11-1737 in Zedelgem. Hij is gedoopt op 25-11-1737 in Sint-Laurentiuskerk te Zedelgem. Bij de doop van Joannes waren de volgende getuigen aanwezig: Joannes Ketels (ovl. na 1737) en Agnes Lievens (ovl. na 1737). Joannes is overleden na 1741, minstens 4 jaar oud.