Notities bij: Cornelius De Knock

x Anna De Clerck

x Joanna Denys: Joanna (°ca 1671): Wezenregister Brugse Vrije nr. 16497 f. 131, wees erfde van zijn grootmoeder Maria De Ketelaere.