Notities bij: Maria Lievens

in 1687 weduwe van Lambrecht Maertens (cfr staat van goed van haar moeder).