Notities bij: Margarita Strubbe

x Arnout Baert, 1 kd: Philips. Jacquemyne en Cathelyne waren jong overleden.