Notities bij: Egidius Pastoen

x (Bredene 1648) Vanden Slycke Barbara