Notities bij: Petrus Stincker

in de doopregisters genoteerd als Depuyt