Notities bij: Maria Catharina Stincker

in de doopregisters genoteerd als Depuyt