Notities bij: Leonardus Stincker

in de doopregisters genoteerd als Depuyt