Notities bij: Jacobus De Wolf

x Joanna Meyns fa Jacob x Adriaene Van Remoortele (fa Cornelis x Barbara Vanden Bussche).