Notities bij: Anna Van Renterghem

x Cornelis De Kimpe
xx Francis Dousselaere (RAB, Heerlijkheid Oostkamp nr 24 f. 98, 1707: en nu gedevorceerde huysvrauwe van Francois Dousselaere)