Notities bij: Ambrosius Slambrouck

x (Varsenare 1696) Marinta Fransoys
boerde op het Claragoed te Varsenare