Notities bij: Judoca Lievens

x Pieter De Wulf, wonende te Leffinge
1706, woonde te Snaaskerke