Notities bij: Anna Maria Maertens

x (Zw 1804) Joseph Priem
xx (Zw 1821) Petrus Neckers
Het echtpaar, landbouwers, woonde in 1829 te Egem