Notities bij: Richardus Kindt

woonde in 1655 op een hofstede te Zedelgem gekomen van zijn ouders.

vriendelijke correspondentie met Ivan Beernaert:
ovl Rijckewaert Kint, 9 lezingen
1x 1644 - getuigen: Paulus Kyndt en Christianus Verplancke
2x 1657 - getuigen: Jacobus Spyns en Bartholomeus Everaert
3x 1671 - Kint - getuigen: Roeland Meijaert en Nicolaus Minne

Akte van 21-06-1657.
Rycquaert (13j), Janneken (7j, daarboven:+) & Catharine (3j), k.v. Kyndt Rycquaert (z.v. Pauwels) uit zijn 1e huwelijk met Verplancke Jaquemynken (d.v. Christiaen).
Voogden: Kyndt Pieter (paternele oom, wonend te Loppem) & Vande Kynderen Laureyns (wonend te Zedelgem, gehuwd met een zus van de moeder Verplancke
Pierynken).
Ze erven van hun moeder, + 27-02-1657 te Zedelgem (onroerend goed te Zedelgem, Torhout en Aartrijke). De moeder had o.a. onroerend goed gerfd van haar grootmoeder de weduwe van Storme Jaspar. De vader als bezitter. Merk op: Van Hove Jeroon was een schoonbroer van de vader. Merk op: Kyndt Gillis is een broer van de vader. Volgens een verkavelingsakte van 10-03-1659 erfden de wezen onroerend goed te Loppem van Storme Jan (z.v. Jaspar).

Akte van 15-02-1696.
Jan (9j) & Mary (12j), k.v. Kyndt Rycquaert (z.v. Pauwels) uit zijn 3e huwelijk met Everaert Mary (d.v. Bartholomeus).
Voogd: Kyndt Rycquaert (paternele halfbroer van de wezen, wonend te Zedelgem). Ze erven van hun vader, + 28-01-1694 te Zedelgem. De erfenis werd geweigerd omwille van de zware schulden of lasten. De moeder behield alles 'in schaden en baten'.

Hij is geh. (1) Jacoba-Joanna Verplancke, gehuwd 04-06-1644 in Loppem, geboren op 1619 - 1628, overl. 27-02-1657 in Zedelgem.
Jacoba-Joanna: ovl Jacouba uxor Richardus Kindt, subito morbo concepta, ideo nec sacramentalis confessa nec S Eucharistia refesta, sed tantim recepit extremam unxionem, dienst met 6 lezingen.
Kinderen:
i. Richardus Kyndt, geboren op 08-05-1645 in Loppem, gedoopt op 08-05-1645 in Loppem, overl. na 1694 in Zedelgem ? ss: Hieronimus Van Hove en Joanna Bouchouts (nota: paternele grootmoeder), voogd in 1694
ii. Jacoba Kyndt, geboren op 24-10-1650 in Zedelgem, gedoopt op 28-10-1650 in Zedelgem, overl. 18-04-1679 in Loppem. geb Kint - ss: Richardus Lievens en Margarete vrouw van Petrus Kint - moe= Jacoba Verplancke
Akte van 19-09-1679.
Mary (8 dagen oud toen haar moeder overleed), d.v. Van Aelst Adriaen & Kyndt Jaecquemynken (d.v. Rycquaert). Voogden: Verdyck Gillis (gehuwd geweest met een zus van de vader Van Aelst Marie, wonend te Varsenare) & Kyndt Rycquaert (broer van de moeder, wonend te Loppem). Ze erft van haar moeder, + 18-04-1679 te Loppem (onroerend goed te Loppem, Zedelgem, Torhout, Aartrijke en Oostkamp). De vader als bezitter. Op 09-07-1681 legde Baillieu Andries (gehuwd met een paternele rechtsweernede van de wees Meestertruwe Mary, wonend in Brugge) de eed af als voogd i.p.v. Verdyck Gillis (overleden).
Zij is geh. Adrianus Van Aelst, gehuwd 03-11-1675 in Loppem, geboren op 18-01-1654 in Loppem (zoon van Steven Van Aelst en Jacoba Van Schoonvelde), gedoopt op 18-01-1654 in Loppem, overl. 01-03-1693 in Jabbeke.
Adrianus: wa geb 1652 , pr geb Adriana - ss: Judocus De Gryse en Lucretia Houtermaertens
heeft kind Maria, 8 dg oud bij ovl moeder, in leven in 1681
2x Josine Kersebilck met kn Steven van Aelst 1681, Pieter 1679, Adriaen 1682, Mary 1685 (x Pieter Kimpe).
iii. Catharina Kyndt, geboren op 06-01-1654 in Zedelgem, gedoopt op 08-01-1654 in Zedelgem, overl. 28-02-1659 in Loppem. geb Kindt - ss: Paulus Kindt en Petronella vrouw van Joannes Storme - ovl PR St-Anna, dochter van Richardus Kyndt

Hij is geh. (2) Catharina Lievens, gehuwd 20-09-1657 in Loppem, geboren op __-__-1610 (dochter van Adrianus Lievens en Maria De Proost), overl. 10-01-1670 in Loppem.
Catharina: ovl - begraven Catharina Lievens vrouw van Richardus Kints, officio duplex.

Hij is geh. (3) Maria Everaert, gehuwd 03-02-1671 in Loppem, overl. na 1696 in Zedelgem ?
Kinderen:
iv. Petrus Kindt, geboren op 15-03-1682 in Loppem, gedoopt op 18-03-1682 in Loppem, overl. vor 1694. ss: Joannes Anneca en Petronella Cloets
v. Maria-Joanna Kyndt, geboren op 29-09-1684 in Loppem, gedoopt op 01-10-1684 in Loppem, overl. na 1696 in Zedelgem ? geb Kindt - ss: Cornelius Everaert en Maria-Anna Pyls
vi. Joannes Kyndt, geboren op 08-06-1687 in Zedelgem, gedoopt op 08-06-1687 in Zedelgem, overl. na 1696 in Zedelgem ? geb Kint - ss: Petrus Kint en Joanna Van Male - in idx foutief als zoon van Rygardus Kint x Marie Onraert