Notities bij: Joanna Van Dierendonck

x (Zedelgem 17.4.1861) Franciscus Bernardus Strypsteen