Notities bij: Maria Meulemeester

x (Lop. 1667) Jan Maertens fs Pieter x Maria Vande Walle