Notities bij: Guillielmus Vande Walle

RAB, Heerlijkheid Oostkamp nr 20 f. 200. Gehuwd met Pieternelle Sneyaert. Kopen de herberg aan de Moerbrugghe.