Notities bij: Isabella Constantia Voye

x Jacobus Le Fevere, woonden in 1770 te Jabbeke