Notities bij: Boudewijn Braet

zie stamboom André Braet, stam Nevele

RAB, Wynendaele 391 f. 161v, akte 1652
Boudewyn Braet, Wynendaelelaat, +Zwevezele
x Mayken De Walsche
kdn: Janneken, Fransoys, Bertolomeuijs, Pieter, Boudewyn, Maeyken
VP: Joos Van Renterghem - VM: Lauwereyns Vande Voorde
-erft van zijn oom Boudewyn Braet 1/5 van 10 g. land te Nevele, onverdeeld met de hoors van Frans Braet
-erfden bij het overlijden van Lowyseken De Wulf, huerlieden grootmoeder.