Notities bij: Joannes Neels

huwelijksgetuigen: Anthonius Neels - Jacobus Olivier
doopgetuigen: (1) Jacobus Cuupe - Maria Sams, veel akten zijn beschadigd

RAB, Wynendaele 312 f. 46v
12.2.1635 lenen 16 p. aan Jan Claeys fs Pieter borg: deel hofstede op het gehucht Oostuyt te Torhout, gemeen met Mahieu Neels en de wezen van Daniel Maes, groot 8 gemeten.

RAB, SvG Brugse Vrije I nr. 16038; Wynendaele nr. 394 f. 50 v
Jan Neels fs Henderijcx, + Torhout voor 22.12.1661
x Christinken fa Walrande Inde (!) in wezenakte, in SvG: Christinken fa Abrahan Dynghels
kdn: (1) Jacob, x, (2) Jan, x, (3) Pieter, x, (4) Hindrijck, x, (5) Fransken, minderjarig, (6) Margriete, +, x Matthys Van Thorre: Mayken en Willemijnken, (7) Anthonie, +, x Maerten Nonquierts: 3 kdn
hofstede 9 g te Torhout, dicht oost van de kerk, deels gekomen van zijn kant
saldo 153 pp.