Notities bij: Barbara Wittenheyns

eerder weduwe van Andries Hoonghe