Notities bij: Gijselbrecht Vermeersch

hij was eerder weduwnaar met 7 kdn