Notities bij: Anna Van Ghistele

RAB, wezenakten heerlijkheid Oostkamp nr. 105 fr. 114v, aktedatum 17.4.1605
+ Van Ghistele Tanneke fa Jan
wde Lucas De Zwaene, waarvan een zoon Rycken
xx Baert Christiaen
kdn: Pierken, Hansken en Grietken
voogden: De Hulstere Antheunis, poorter van Brugge (in 1618 opgevolgd door Maryn Baert, laat heerlijkheid Wingene); Vlugghe Nicolaeys, poorter van Brugge
Zij bezat een hofstede van 50 g. onder Erckeghem, samen met Jan Van Ghistele en andere, waar Berthelmeus Lampsins woonde. Een andere hofstede van 27 g. bezat ze samen met Antheunis Bruneel met zijn dochter, en met Ryckaert De Zwaene.
Hij bezat een hofstede te St.-Joris-ten-Distele en nog gronden te Oedelem en Maldegem (samen met Jan Zoetaert en Philips De Clercq)
De wezen erfden bij het overlijden van Barbele fa Loys Gheeraerts, vrouw van Maryn De Ruwe, hun halve tante (Barbara Gheeraerts fa Loys x Barbara Lampsins fa Pieter, in 1562 was haar voogd Pieter Lampsins de jonghe) en bij het overlijden van hun nicht Masynken Rosseels (= fa Adriaen x Margriete Lampsins fa Pieter d'oude, haar voogden waren Jan Van Ghistele en Jan Rosseel, Margriete Lampsins stierf ca. 1562)