Notities bij: Christianus Baert

huwelijksakte: Christianus fs Johannes Baert en Anna weduwe Lucas De Swaene

xx (Christine) Jorine Vermeulen

RAB, heerlijkheid Oostkamp nr. 13 f. 3v, aktedatum 12.9.1590
Christiaen Baert x Tanneken Van Ghistele, te voren weduwe van Lucas De Zwaene, laten van Oostkamp, lenen aan Jan Negheman en Jan De Doeldere, kerkmeesters van Oostkamp; een rente van 20 sch. gr. per jaar of de som van 16 p. gr; die de comparant verachterd was aan de kerk van Oostkamp; bezet op 27 g. land, waarvan 6 g. op Oostkamp, noord van de kerk, de rest op de heerlijkheid Sint-Jooris te Sijsele; onverdeeld met de hoirs van Christiaen Negheman en dhr. Hendrick Ancheman.

Geert Tavernier, bewerking weesregisters Brugse Vrije nr. 16483, f. 203 Oostkerke Akte van 01-07-1605:
Adriaenken (5j) & Hansken (3j), k.v. De Stichtere Jan (z.v. Adriaen) uit zijn 1e huwelijk met Hetselynck Barbele (d.v. Aernout). Voogden: De Stichtere Adriaen (z.v. Jooris, poorter van Brugge, grootvader van de wezen) & Baert Christiaen (z.v. Jan, appendantlaat van de heerlijkheid van Oostkamp, maternele rechtzweer van de wezen). Akte van 17-06-1606. Ze erven van hun vader, + … Er was onroerend goed van de zijde van de moeder, o.m. een part in de hofstede te Oostkerke daar de vader gestorven is, en een part in de hofstede te Lapscheure daar wijlen Hubrecht Maerten woonde “zynde nu gheheel verdroncken”. De moeder is nu hertrouwd met Wulfaerts Jacques. Op 07-12-1619 legde Uuyterhuys Gheleyn (z.v. Pauwels, vrijlaat in Oostkerke, halve oom van de wezen) de eed af als voogd i.p.v. De Stichtere Adriaen (overleden). Tegelijk erven ze van hun moeder, + op Heilig-Sacramentsdag 1617 te Dudzele. Er was onroerend goed van de moeder (zie hierboven) en ook wat 'conquest' uit haar laatste huwelijk met Wulfaerts Jacques. Mede-erfgenamen zijn de halfbroer en -zus uit het huwelijk met Wulfaerts J. De wezenpenningen worden bewaard door de voogd Baert Christiaen die als tegenpand zijn onroerend goed te Sint-Joris-ten-Distel voorstelt.
bemerking bij deze akte. Christiaen Baert was niet de rechtsweer (neef) van de kdn van Barbara Hetselynck, maar van Barbara zelf. Barbara Hetselinck is dochter van Aernout x Louise De Neve (cfr SvG Brugse Vrije 1e reeks nr. 21190, rekening van het sterfhuis van Barbele Hetselynck fa Aernout x Louyse De Neve).
(met dank aan Isabelle Vandewalle)