Notities bij: Maria Jonckheere

uit overlijdensakte: vrouw Jacob Cauwe, 24 jaar.

?? °Gits 1.9.1726, fa Petrus x Anna Crevits, tt: Judocus Jonckheere - Maria Francisca Hampe