Notities bij: Elisabetha De Roo

RAB, staten van goed kasselrij Veurne nr 3.306 , akte 7.10.1671
+Elisabeth De Roo fa Philips x Christincken Smagge (leeft nog) fa Dieryck, +Beveren-a-d-IJzer 28.4.1670
x Pieter Ameloot fs Adriaen x Mayken De Man fa Jan (uit zijn eerste huwelijk heeft hij reeds twee kdn: Pieter en Francois)
kdn: Dieryck 8 j, Alexander 5 j, Victorken 4 j, Jan Baptiste 1 j, Elisabeth 7 j
VM: Passchier De Roo fs Philips
-gronden van haar kant te Roesten, Reninge, Westvleteren en Oostvleteren. Vooreerst gemeen met haar vier broers en zusters en met haar moeder; verder gemeen met Passchier De Roo en de kdn van Zegher De Roo; en verder ook met de broers en zusters van moeder: Mailliaert (1/2 broer), Dierijck (1/2 broer), Jan, Jacques, Pieter, Frans, Michiel, Mayken en Jacquemynken Smagghe.
- 1 merrie, 1 jaarling paard, 1 veulen, 14 koeien, 4 kalvers, 2 lammers
- saldo: 1222 p.p.