Notities bij: Petrus Ameloot

1 x met Petronella Van Dromme, 2 kdn: Pieter en Francois

Volksteling 1697 in de Kasselrij Veurne (H. Ronse, Familia et Patria) onder Beveren nr. 54 : hofstede * Pierre Ameloot, landman, pachter, weduwnaar * 1 knecht * 2 meiden