Notities bij: Tobias Cools

RAB, staten van goed kasselrij Veurne nr. 16.392 en 33.184, akte 16.10.1715
Thobias Cools fs Thobias x Petronille Becaert, vrijlaat van het Vrije in Kokelaereambacht , koster en schoolmeester, + Kaaskerke 21.2.1708
x Magdaleene De Ceunynck fa Antheunis x Catherine Wydooghe, + Kaaskerke 27.1.1713
kdn: Tobias 23 j, Joannes Victor 21 j, Pieter 19 j, Francois-Josephus 18 j, Adriaen-Louis 16 j, Jacobus Barbtholomeus 8 j, Marie Juliaene 15 j, Anna Petronilla 13 j, Godelieve Regine 12 j
VP. Pieter fs Gilles Cools, rechtsweer van de vader, Kasekinskercke
VM: Jan Outterman, kozijn van de wezen, Kasekinskerke
ze pachtten een erf van de dis van Kasekinskerke, er zelf op gebouwd een kelderken, een koeistal en een kalverstal; er staat een schuur op presbiterlant
saldo 4466 p.p.

Volkstelling 1697 in de Kasselrij Veurne (H. Roose, Familia et Patria), onder: Casekinskercke nr. 18: petite maison - Tobias Cools, coustre (=kleermaker?) - Madelon - 5 jongens onder14 j - 1 meid