Notities bij: Petronella Papkin

RAB, staten van goed kasselrij Veurne nr. 9.771
+Papken Pieternelle Marie fa Pieter x Maezeman Anne Margriete {fa Pieter (fa Louys x Marie De Wilde fa Jacques) x De Buck Anne (fa Jacques x Margriete Pierens; Jacques De Buck fs Adriaen x Franchoise De Zaegere fa Passchier en Margriete Pierens fa Matthys x Marie Immezuene fa Jeronimus)}, + Eggewaartskapelle 16.10.1719
wde Cornelis Van Toortelboom fs Joos; kdn: (1) Cornelis Josephus, gehuwd, (2) Joannes Jacobus, gehuwd, (3) Pieter Franchois, jongman, (4) Joannes Bernardus 21 j, (5) Barbel Franchoise (+) x Lieven Opzomer, waarvan Barbel, (6) Marie Catharine x Dominicus Nollet te Eggewaartskapelle, (7) Isabelle Francoise x Dominicus De Cant fs Jan te Veurne, St.-Walburga
xx Jacobus Baeselen, geen kdn
voogden: Ignatius Van Toortelboom, oom uit Avekapelle en Cornelis Joseph Van Toortelboom, broer wees
-gronden van haar moeder: part in een hofstede te Avekapelle, onverdeeld met Anthoine Caureel en anderen
-samen gekocht: hofstede 15 g. te 's Heerwillemskapelle en nog gronden te Lampernisse, Zoutenaaie
-saldo: 1076 p.p.