Notities bij: Cornelius Van Toortelboom

RAB, staten van goed kasselrij Veurne nr. 21.984
Cornelis Van Toortelboom fs Joos (fs Mahieu x Jacquemynken Lippens fa Pieter) x Mayken De Heubele fa Pieter; +Eggewaertscapelle 26.7.1701
x Pieternelle Papkin fa Pieter x Margriete Maseman
kdn: Cornelis Josephus 17 j, Joannes Jacobus 14 j, Pieter Franciscus 12 j, Joannes Bernardus 3 j, Barbel Francisca 19 j, Marie Catheryne 15 j, Isabelle Francoise 9 j
geen gronden
-2 paarden, 1 veulen, 20 koeien, stier, 11 kalvers, 5 vette koeien, 2 vaarzen, 10 jaarlingen,4 varkens, 3 schapen, 5 lammers
-pacht hofstede van 59 g. aan Frans De Schot en Simphoriaen Mestdagh, verder nog pacht van ca. 23 g. aan diverse personen en organisaties
-saldo: 6967 p.p.

Volksteling 1697 in de Kasselrij Veurne (H. Ronse, Familia et Patria) onder Eggewaertscapelle nr. 17: maison * Cornil Van Toortelboom, laboureur * Petronille Papken * 3 zonen -14 j * 3 dochters -12 j