Notities bij: Cornelius Josephus Van Toortelboom

RAB, staten van goed kasselrij Veurne nr. 14.440
Cornelis Josephus Van Toortelboom fs Cornelis x Petronilla Papkin, + 's Heerwillemskapelle 3.5.1750
x Anne Margriete Cools fa Thobias x Magdaleene De Conynck
VP: Pieter Van Toortelboom
-leen van 1 g te Eggewaartskapelle, gehouden van het leenhof van Avekapelle, gemeen met de dochter van Cornelis Van Toortelboom, gepacht door Bernaert Van Toortelboom
-gekomen van zijn moeder te 's Heerwillemskapelle: 15 g. in een hofstede
-samen gekocht: 14 g. gronden te 'sHeerwillemskapelle, deels van Dominicus Nollet x Maria Catharine Van Toortelboom (zus +), Dominicus De Candt x Isabelle Francisca Van Toortelboom en anderen.
-3 paarden, 3 veulens, 9 koeien, 1 vaars, 10 kalvers, 3 ossen, 5 jaarlingen
-saldo: 4921 p.p.