Notities bij: Omarus Sarazyn

RAB, staten van goed kasselrij Veurne nr. 11453, aktedatum 22.4.1674
+Omaer Sarrasyn fs Adriaen x Omarynken De Wulf (fs Adriaen x Victorynken Hovaere), poorter der stede en heerlichede van Hontschote
x Janneken Van Slimbrouck fa Jacques (fs Ollivier) x Mayken Hugheloz
kdn: Ollievier 13 j, Cornelis 10 j, Mary 17 j, Janneken 6 j, Petronelle 3 j, Omaeryncken 1 j
voogd: Pieter (fs Maerten) Winnocq x Jacqueminken Sarrasijn (zus +)
-gekomen van zijn moeder, die ze erfde van haar vader Adriaen De Wulf, een hofstede van 8 g. te Wulveringem; deels gemeen met de hoirs Vincent Bisschop, Lambrecht Boeten en de wees van Pieter Sarrasyn.
-erfde een losrente van zijn vader, die ze erfde van zijn broer Lioen Sarrasyn
-gronden gekomen van haar ouders (cfr staat van goed 20.11.1671) gronden te St.-Niclays Bewesterpoort en te Steenkercke (deel hofstede De Hooghe Poorte), deels gemeen met Anthone Gannet x Mary Van Slimbrouck, de wezen van Frans Van Slimbrouck x Cornelie (fa Isenbrant) Durijcx
-5 paarden, veulen, 16 koeien, 2 vaarzen, 2 ossen, 6 jaarlingen, 4 kalvers, 3 varkens, 4 biggen
-bezitten 1/4 van de Bulskampmolen, verpacht aan Valentyn Verburch
-pachtten de Wulpenmolen
-het sterfhuis heeft schulden oa. aan Cecilia de wees van Pieter Sarrasyn (haar voogden zijn Clays Van Houcke x Louise fa Pieter Boeten en Pieter Winnocq)
-saldo 6162 pp.