Notities bij: Laurentius De Smet

RAB, staten van goed kasselrij Veurne nr. 2514, akte 13.11.1720
+Laurens De Smidt fs Laurens (fs Mailliaert x Janneken Moerkercke) x Petronelle Verhelst fa Jan, +Wulpen juni 1720, gewezen kerkmeester
x Petronelle Sarasyn fa Omaer x Janneken Slimbrouck (fa Jacques)
kdn: (1) Pieter Cornelis 6.1.1696, (2) Jacobus 9.10.1701, (3) Alexander Norbertus Salvator 25.2.1708, (4) Bernardus Engelbertus 18.4.1710, (5) Laurentia Constantia 21.12.1704, (5) Marie Cornelie 3.2.1706, (6) Dorothea Jacoba Constantia 30.1.1713, (7) Monica Perpetua 2.11.1715, (8) Petronilla 30.5.1717
-geen gronden, maar ondermeer twee nieuwe schuren gebouwd op de hofstede
-10 paarden, 4 tweejaars veulens, 1 eenjaars veulen, 1 ezel, 30 koeien, 11 tweejaarse ossen, 4 tweejaarse vaarzen, 11 kalvers van een jaar, 22 verse kalvers, 2 geiten, 2 bokken, 17 varkens
-brouwketel en ander materiaal voor 576 p.p.
-pachtten een hofstede aan de Abdij van de Duinen
-de overledene was voogd geweest van de kdn van Marcus De Smidt
-werd begraven in de kerk van Wulpen, men kocht ervoor een zerk met marmeren plaat
-saldo 16537 p.p.