Notities bij: Joannes Bapt. Woussen

RAB, staten van goed kasselrij Veurne nr. 22357
+Joannes Woussen fa Pieter x Anne Madts, + Proven 19.4.1746
x Marie Christina Caeyseele fa Jacques (+Proven 26.2.1736)
kdn: Joannes Cornelis 14 j, Pieter Ignatius 10 j, Joanne Pieternelle 17 j. Voogden: Jacob Woussen (broer overledene) - Joannes Cnockaert uit Proven
-door hem gekocht als weduwnaar: 1 g. land te Proven
-een huizeke en stallen op cijnsgrond van St.-Sebastiaen te Proven
-saldo 667 p.p.