Notitie voor: Guillielmus Missuwe

uit geboorteakte Susanna Theresia: vader ex Wilskerke 54 jaar, moeder ex Pervijze 44 j, doopheffers: Petrus Opsomer en Isabelle De Burggraeve