Notities bij: Albertus De Meulenaere

staat van goed Brugse Vrije 4 nr. 550; wezenakten Brugse Vrije 16456 f. 25v
Albertus De Meulenaere fs Jan x Maria Anna Cannelle, +Schore 28.3.1700
x Cateline Papkens, geen kinderen?
xx Marije Dhont (fa Maryn x Mary fa Jacques Mellecam): 4 kdn. VP: Pieter De Meulenaere fs Jan, Esen; VM: Wullepet Gilles fs Gilles, Leffinge
-gronden gekomen van de kant van zijn eerste vrouw: 1 lijne land te Pervize en een tweewoonst
-pachten een hofstede van in totaal 125 g., aan d'obientie van Sint-Donaas, ...
-3 merries, 15 koeien, 1 stier, 2 tweejaarse vaarzen, 8 kalveren, 3 schapen, 4 varkens
-installeerde een brouwerij op de hofstede
-saldo: 27 p.