Notities bij: Guillielmus Vlamynck

Uitbater van herberg De Rolleweg te Loppem van 1722-28 (ges. Loppem)