Notities bij: Andreas Mestdagh

begraven in de kerk van St.-Andries

staat van goed Brugse Vrije II nr. 10614
fs Andries x Maria Dhuysburgh
x Maria Vercamere fa Carel x Anna Hellebuyck: 6 kdn
-kochten herberg 'het meulenhuijs' te Sint-Andries, west van de kerk, pachter is Joannes Satnat
-molenaar, pachten de molen aan Joanne Mestdagh, weduwe van Jan Rotsaert. Het draaiende werk is hun eigendom en wordt gepresen op 162 p.
-saldo 565 p.