Notities bij: Maria De Sayere

staat van goed Brugse Vrije I nr. 6814
Marij fa Augustijn De Sayer, +Leffinge 14.6.1695
rendant: Pieter Callant x Anna fa Christiaen Maertens (=wde Jacob Blondeel)
VP: Pieter Blondeel, broer man uit Slijpe, VM: Cornelis De Sayere, broer overledene
3 paarden, 13 koeien, 3 jaalingen
men is schuldig aan Cornelis, Andrieze en Jacobus fii August De Sayere x Janneken Maertens, haar zuster en broers, ... (twee broers zijn overleden: Pieter en Jan)
men is schuldig aan Jacquemine, de wees van August De Sayere xx Marij De Smijtter
saldo: 403 p.