Notities bij: Augustinus Blondeel

1 x (Slijpe 7.8.1709) Godelieve Plockyn (+Slijpe): 10 kdn tss 1710 en 1727 SvG Brugse Vrije II nr. 6523: kdn: Allaert, Pieter, Augustyn, Victoria en Emanuel. Meer baten: 489 p.

wezenakten Brugse Vrije 16553 f. 251v, acte 11.10.1752
Pieternelle, Rosa, Cornelie, Godelieve en Joannes fii August Blondeel xx Pieternelle Kalckman, delen bij het overlijden van hun halve broer Pieter Carel Blondeel (+Slijpe 1.11.1750). Rekening opgemaakt door Allaert Blondeel en Pieter De Mol zijn voogden.

wezenakten Brugse Vrije 16551 f. 179,
zelfde wezen erfden bij overlijden van Isabella Clara Blondeel, hun halve zus, +Slijpe 13.1.1736. Elk erfde 3 p. gr.
+August Blondeel, +Slijpe 18.11.1745
x Godelieve Calckman
kdn: Pieternelle (18.2.1733), Godelieve (25.6.1735), Rosa (30.3.1738), Cornelia (5.1.1741) en Joannes (27.5.1743)
voogden: Allaert Blondeel en Pieter De Mol
geen onroerende goederen, voor elk van de wezen 24 p. gr.

wezenakten Brugse Vrije 16550 f. 149v
+Godelieve Plochyn, + Slijpe 6.12.1729
x August Blondeel
kdn: Allaert, 20 j; Isabella, 17 j;, Pieter Carel, 10 j; Augustyn, 7 j; Victoria, 7 j; Emanuel, 4 j
voogden: Jacob Blondeel (ca 1736 opgevolgd door Allaert Blondeel) en Cornelis Plochyn
1/10 van de herberg De Colombie te Slijpe