Notities bij: Christianus Van Haelemeesch

getuigen bij zijn tweede huwelijk zijn Machiel van Allemes, zijn broer, en Maatje Jans (Van Alemes), zuster van de bruidegom.