Notities bij: Joannes Van Haelemeesch

kwam tussen 1572 en 1575 naar Zwevezele wonen. Bezat volgens de penningkohier van 1577 een hofstede