Notities bij: Martinus Masset

Geert Tavernier, Vlaamse Stam, april-juni 2017, Huttenbewoners in het Brugse Vrije anno 1665, p. 160
Marten Masset, geboren te Ledegem (Leghem boven Rousselaere),zager, ongeveer 7 jaar in Brugge gewoond hebbend en daarna te Loppem, woont sedert ongeveer 3 jaar in een hut die hij gekocht heeft, die daar ongeveer 25 jaar staat, ver ten noordwesten van de kerk op het veld; hij betaalt als de voorgaande voor één gemet land; hij heeft nooit gevolg gegevenaan het verzoek vande pastoor en de hoofdman om een behoorlijke attestatie af te leveren en werd nu aangemaand dit binnen 14 dagen te doen.