Notities bij: Joannes Ingelbeen

Inghelbeen Jan fs Jan buitenpoorter kasselrij Kortrijk van 1607-1630 en in 1630 nog zijn weduwe Marij.

RAK, wezenregisters kasselrij nr. 74 onder Zwevezele f. 1
Jan Inghelbeen fs Eloy en Joos Christiaens fs Lieven beede in Zwevezele voochden van Hansken, Guillaemken (+), Adriaentken, Jacxken (+), Fransken (+), Adriaeneken, Mayken, Betken ende Tanneken Inghelbeens fs Jans zone van Jan bringhen over op 23.12.1630 tgoed .... bij het overlyden vande vader
-1/2 b. land te Zwevezele op de Cappelacker
-1/8 van 7 g. land onverdeeld met de wde van Lieven Christiaens
-saldo 1220 p. par.
*toevoegingen bovenaan: 7.2.1633 Joos Adolf fs Rogaer, Bekegem, voogd ipv. Joos Christiaens; Jan Nolf fs Jan, voogd ipv Jan Inghelbeen; 22.11.1636 Jan Inghelbeen fs Jan voogd ipv. Joos Adolf
*toevoegingen onderaan: 7.2.1633 Guillamken, Jacques en Frans overleden; moeder is overleden, saldo van haar staet van goed is 2204 p. par.; Jan is gehuwd; Jan Nolf (Zwevezele) is gehuwd met Adriaeneken. 22.11.1636, Marijn Beel x Maeiken. 16.4.1640, Adriaen zichzelf. 17.6.1641, Roeland Roose fs Jan is gehuwd met Betken. 17.5.1645 de wezen erfden bij het overlijden van Jan Inghelbeen fs Eloy, hun grootvader, een huis te Zwevezele, groot ca. 2,5 g. 21.12.1649, Maryn Wibo fs Adriaen is gehuwd met Tanneken.