Notities bij: Egidius Vlietinck

Stadsarchief Brugge, staten van goed I nr. 1193, akte 4.10.1635
Gilles Vlietync fs Jacob x Godelieve Maertens, + poorter stede van Brugge 11 hoijmaendt 1632
x Adriaeneken fa Passchier Kesteloot
VP: Franchois Vermeulene x Catheline Vlietinck (halfzus overledene), VM: Laureyns Oudryve fs Laureyns x Tanneken Kesteloot
huwelijkscontract voor schepenen van Brugge op 13.10.1613. Hij is vergezeld van Joos Verbeke (zijn zwager) en zijn vrienden Cornelis en Jan Kelderman. Zij is dochter van Passchier Kesteloot x Anna Philips, zij is vergezeld van haar zwager Lauwereyns Van Oudryve en haar broer Pieter Kesteloot
Een leen te Wenduine, gehouden van het hof van Uitkerke, gekomen van zijn oudste broer Jacob (nu is zijn weduwe, Janneken Van Ceulen, hertrouwd met Pieter De Raet). Gronden te Wenduine, gekomen van Passchier Kesteloot x Anna Philips. Bezit een deel van huis te Brugge, Sint-Michiels en (onder voorbehoud gezien proces voor de Raad van Vlaanderen) te Aalter en Knesselare. Pachten een hofstede aan het kloosten van Sint-Truden. Saldo 596 p. gr.