Notities bij: Matheus De Soppere

Wezenregisters West Brugse Vrije nr. 16.525 f. 425, aktedatum 17.11.1545
Copkin tkint Matheus de Zopper by Mayken fa Ryckaert tKint. Heeft in erven vaders groot 34 g. lands ligghende in Artrijke, Couckelare, Moers, Ichteghem en Zilleghem, ghemeene met diverse personen. Item 1/2 van 48 g. land en mers ligghende in de prochie van Artricke, ghemeene met de moeder. Item 70 g. in Aartrijke, pachter is twyf van Jacob vande Weghe, der weesens groote vrouwe
VP: Jan Berghaert fs Marten uit Ichtegem, VM: Christiaen fs Christiaen Kint uit Aartrijke.

pacht gronden te Aartrijke en Zedelgem in 1547 aan het Sint-Janshospitaal te Brugge. Het jaar eerder was zijn moeder nog pachter.