Notities bij: Margaretha Vanden Broucke

Staten van Goed Brugse Vrije I nr. 18.578. Wezenakten Brugse Vrije 16484 f. 95v
Margriete Vanden Brouck
x Jacob fs Jacob De Sopper
VP: Maerten fs Jan De Veldere, rechtsweer paterneel en VM: Christiaen fs Jan Bergaert, (zijn vrouw zynde oic rechtsweer paterneel van de weesen)
-van haar kant: 57 g., deel van een hofstede van 114 g. te Aartrijke en Ichtegem, gemeen met de kinderen van Jan De Velder causa uxoris.
-gronden gekomen van hun grootmoeder Margriete D'Hondt (eerst weduwe van Pieter Vanden Broucke en later van Karel De Vroe) te Ichtegem en Snellegem
-een woonhuis te Brugge.
Catheline huwt voor 16.5.1622 met Sebastiaen Jonckheere fs Lambrecht

staat van goed Brugse Vrije I nr. 22.691: rekening op de staat van goed van Margriete fa Pieter Vanden Broucke, omtrent verkoop van land, hout, bomen, ... Verkoop van land gekomen van de grootvrauwe van de wezen fa Pieter De Hondt. Saldo van de rekening: 73 p.