Notities bij: Maria Schaessens

RAB, Brugse Vrije nr. 16247, f. 13 verso
De comparanten waren: Pieter Logghe, fs Pieter, & Marie, fa Adriaen Schaerssens, vrijlaten in Zedelgem.
De koopster was Joanna Storme, fa Niclays, weduwe van Anchelmus Logghe, vrijlatesse in Zedelgem. Men verkocht het part waarin men gerecht was uit hoofde van Pieryne, fa Pieter Logghe voornoemt, syn halfven suster, wylent huysvrauwe van Pieter, fs Jan Maertens. Waren parten in 2 hofsteden, in Aartrijke, gebruickt door Jan Logghe.
Actum 17 maart 1654.