Notities bij: Anselmus Logghe

RAB, wezenregisters Brugse Vrije 16489 f. 218
Anchelmus Logghe fs Pieter, + Zedelgem 27 sporcle 1647
x Janneken fa Niclaeys Storme d'oude
VP: Pieter Logghe fs Anchelmus, VM: Adriaen Van Maele x Martynken fa Anchelmus Logghe (broer en zus van de wezen)
minderjarige kinderen: (1) Anchelmus 20 j, (2) Janneken 17 j, (3) Tanneken 14 j, (4) Anna (???) 10 j, (5) Mayken 7 j
-deel hofstede van 12 g. te Zedelgem, gekomen van zijn moeder, nog gemeen met Pieter Logghe d'oude, zijn vader
-0,5 g in een hofstede waar Jan Logghe woont
-16 g. bos en vijvers te Aartrijke
-40 g. vijvers te Aartrijke
-1 vijver te Zedelgem
-2 g. te Aartrijke
-saldo voor elk van de 7 kdn: 78 p. gr.