Notities bij: Petrus Sonneville

RAB, SvG Oostkamp nr. 186
+Pieter Sonneville, schepen hlh Erckeghem, + Oostkamp 6.1.1697
wdr Tanneken Vanden Berghe
xx (21.6.1687) Lievijne De Ruddere fa Cornelis
kdn 1 x: Adriaen; Sacharias; Pieter; Barbara, x Jacques Van Reybrouck; Joanna, x Jan Vande Walle
kdn 2 x: Joannes, 10 j; Lauwereyns, 5 j; Pieternelle, 8 j; VP: Adriaen Sonneville VM: Guilliame De Smet, burgemeester Erckeghem
x-contract op 21.6.1687 voor notaris Joannes Vanden Hecke te Oostkamp: hij is wdr, zij 26 jaar
-gronden uit zijn eerste x: 1/2 hofstede, genoemd Crampaersleen, gekocht van Jacques De Brabandere (fs Pieter) x Anna (fa Hendrick) Van Pachtenbeke; hofstede 20 g. onder de hlh Oostkamp naast Bulskampveld; 9 g. bos en land te Ruddervoorde en Oostkamp, 1/6 hofstede en herberg Boirs; 1 l. hofstede te Hertsberge
-bezitten een rente van 32 p. ten laste van Andries De Smet te Pittem
-saldo: 82 p.

RAB, Heerlijkheid Oostkamp nr Erkegem nr. 3 f. 24. aktedatum 5 dec. 1699.
Adriaen, Sacharius, Pieter, Joanna en Barbara Sonneville (weduwe van Jacques Van Reybrouck), kinderen van Pieter en Tanneken Vanden Berghe; verkopen om uit onverdeeldheid te geraken aan hun zus Barbara elk 1/5 van 9 g. 237 r. land, meest onder de heerlijkheid Oostkamp en 1 partij onder Erckeghem, = 5/8 komend van hun vader Pieter, andere 3/8 behoren aan de kdn van Pieter en zijn tweede vrouw Livine De Rudder

idem f. 32v, aktedatum 19.12.1700
Deurwaarder van de Raad van Vlaanderen, sprekend ten voordele van heer en meester Frederyck Vander
Plancke en ten laste van Barbel Sonneville, weduwe van Jacques Van Reybrouck en haar kinderen: inhoudend 229 p. 9 sch. 7 gr. over achterstel van land (koop ?) boven 42 pgr. over 1 jaar pacht sedert baefmesse 1700.